Activiteiten
Afdelingsbijeenkomsten


Jaarlijks zijn er regelmatig bijeenkomsten met verschillende onderwerpen.
Deze worden, tenzij anders vermeld, gehouden in
Het Drenthehuis te Geersdijk


Vervoer


Wanneer je naar een afdelingsbijeenkomst wilt komen en je hebt geen vervoer, bel dan even naar
een van de bestuursleden.
Bij een activiteit, waar gezamenlijk naar toe wordt gereden, wordt altijd een vergoeding (incl.
parkeergeld) aan de chauffeur gegeven. Vergeet niet te betalen!


Naar Goes/Zierikzee € 3,50
Naar Middelburg € 5,00
Naar Vlissingen € 6,00


Excursies


Het bestuur streeft er naar om elk jaar verschillende excursies/uitstapjes te organiseren. Dit is
uiteraard afhankelijk van het aanbod en van de interesse van de leden. Er wordt altijd een
gezamenlijk vertrekpunt afgesproken.


Club- en interessegroepen


De bijeenkomsten van de clubs worden meestal bij de leden thuis gehouden, al dan niet bij
toerbeurt. Daardoor zijn de groepen/ clubjes gebonden aan een beperkt aantal mensen, zodat een
ledenstop mogelijk is. Natuurlijk kan er altijd met een nieuw clubje worden gestart. De
interessegroepen zijn in principe voor alle leden. Soms moet er wel een maximum gesteld worden
aan het aantal deelnemers, maar dat wordt duidelijk vooraf meegedeeld. Voor informatie hierover
kunt u de contactvrouwen of iemand van het bestuur benaderen.


De afdeling Noord-Beveland is een actieve afdeling en heeft voor de leden een gevarieerd
activiteitenaanbod:


            • Afdelingsbijeenkomsten
            • Interessegroepen zoals, wandelen, fietsen, bioscoop, kunst en cultuur, creatief cafe
            • Clubjes, zoals koken, literatuur, boekenruilen, gespreksgroepen
            • Excursies en activiteiten