Algemene Informatie


Waar staan wij voor:
De Vrouwen van Nu, is een organisatie van vrouwen
• met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden,
• die elkaar willen ontmoeten,
• hun creativiteit willen ontplooien,
• die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
• die willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.
De Vrouwen van Nu telt ongeveer 38.000 leden, verdeeld over 500 afdelingen.
De afdeling Noord-Beveland heeft ongeveer 116 leden.


De organisatie:
Het Landelijk Bestuur is samengesteld uit afgevaardigden van de elf provinciale afdelingen. Zij is
verantwoordelijk voor het landelijk beleid en het besturen van de vereniging. Zij wordt hierbij
ondersteund door het Landelijk Bureau, commissies en werkgroepen.
Het Landelijk Bureau is gevestigd in Den Haag.


Het Provinciaal Bestuur van Zeeland heeft diverse werkgroepen met als taak de activiteiten en
initiatieven van leden, ledengroeperingen en afdelingsbesturen te begeleiden, te coördineren en
te ondersteunen:
Stuurgroep maatschappij en cultuur ( MA/CU ), Training en Adviesgroep ( TA )


De belangrijkste reden dat vrouwen van onze organisatie lid worden is het ontmoeten van andere
vrouwen bij zeer uiteenlopende activiteiten. De onderlinge betrokkenheid is van oudsher
kenmerkend voor de Vrouwen van Nu. Naast de zorg voor elkaar is er ook een inzet voor de
verbetering en ontwikkeling van de leefomgeving en deelname aan maatschappelijke
ontwikkelingen.
De toekomstvisie van het hoofdbestuur is:
      • de Vrouwen van Nu zodanig in te richten dat veel vrouwen zich thuis (blijven) voelen,
      • dat leden activiteiten kunnen ontplooien, inspiratie opdoen en kunnen werken aan hun
        creatieve en persoonlijke ontwikkeling,
      • de vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke
        partijpolitiek.


Communicatie
De communicatie verloopt voor de besturen via afdelings- en provinciale brieven. Voor de leden
via Nieuwsbrieven die via de mail worden verzonden of Informatieboekjes, en Vrouwen van Nu
Magazine waarin ook nieuws uit de diverse provincies is te lezen.


Landelijk Bureau Moezel 17, 2491 CV Den Haag, 070-3244429
e-mail: bureau@vrouwenvannu.nl
website: www.vrouwenvannu.nl
inlogcode: lidlandelijk lan9013
• Provinciaal Secretariaat Vrouwen van Nu
Albert Plesmanweg 108, 4462 GC. Goes Postbus 398, 4460 AT Goes.
Telefoon 0610252864 (bereikbaar op vrijdagmorgen)
e-mail: vrouwenvannuzeeland@gmail.com
website: www.vrouwenvannu.nl/zeeland
faceboek: https://www.facebook.com/VvNuZeeland