Fietsinteressegroep VIA (Vrouwen In Actie)

De interessegroep bestaat uit enthousiaste, sportieve vrouwen die 8 keer per seizoen met elkaar
een fietstocht maken. Het seizoen loopt van april t/m september.
Er worden middagtochten gemaakt van ca. 25 km en dagtochten die niet langer zijn dan 45 km.
Alle tochten gaan alleen dan door als het gunstig fietsweer is.
Onderweg worden de nodige stops gemaakt, want het sociale element staat hoog in het vaandel
en er zijn veel uitnodigende terrasjes. Tijdens een dagtocht wordt er op een leuk plekje gepicknick
of geluncht.
In het voorjaar maakt de organisatiecommissie, die uit 4 personen bestaat, een passend
programma.
Vrouwen die graag op ontspannen wijze en in gezelschap van anderen tochten willen fietsen zijn
van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij de onderstaande personen.
Via de nieuwsbrief worden de fietstochten aangekondigd en via een herinneringsmail wordt
nogmaals de aandacht op de fietstocht gevestigd. Opgave vooraf is noodzakelijk bij een van de
commissieleden.


Informatie:
Ineke Dieleman 0113 371305 / 06 52274641      ineked49@zeelandnet.nl
Nellie Legemaate 0113 231633 / 06 41517418   nellegemaate@zeelandnet.nl
Willy Sandee 0649698433    wsanges@zeelandnet.nl
Marlies Rademakers 0627299598   marliesr30@gmail.com


Kunst-Cultuurinteressegroep
Het thema is “Kijken met gevoel”.
Wij maken een afwisselend programma.
Er worden vooral musea in Zeeland bezocht en soms daarbuiten.
Als het mogelijk is maken we gebruik van gidsen om zoveel mogelijk informatie te krijgen.
Met Cultuur bedoelen we alles wat op ons pad komt en ons leerzaam en interessant
lijkt voor onze leden.


Informatie:
Joke Smit 0113 852670    jook.smit@gmail.com
Jossy van Drunen 06-48808830   pvandrunen@zeelandnet.nl
Marij Voeten 0113 301270   voeten53@hotmail.com
Engeline Muys 0113 306144 / 0628562374   engelinemuys@gmail.com
Elma Roseboom 06-22951858   e.roseboom@rijnvision.nl


Bioscoop
We proberen regelmatig naar de bioscoop te gaan. Er wordt een film uitgezocht, waarvan we
denken dat het een leuke of interessante film is. Dit wordt dan via de nieuwsbrief naar alle leden
gecommuniceerd. Ga je graag naar de film en je hebt geen mailadres, laat dit dan even weten,
want dan word je gebeld. We gaan zowel naar Goes, Zierikzee als naar Vlissingen, afhankelijk van
het aanbod.
Naar Goes en Zierikzee vertrekken we vanaf de kerk in Kortgene en naar Vlissingen vanaf
restaurant “de Brouwerij” in Kamperland. We rijden zoveel mogelijk samen.


Informatie: We zoeken nog iemand die het organisatieteam wil versterken en of overnemen.
Nel Timmerman 0657583378   nel_timmerman@hotmail.com
Olga van den Bos 0113 376339   vriesbos@zeelandnet.nl


Creatiefcafé
Elke 3e woensdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur zijn jullie welkom op
Prinsendijk 11, 4484 NL Kortgene.
Elke maand is er een thema, daar kan je aan mee doen. Voor materialen en drankjes worden wat
kosten in rekening gebracht.
Voor een kopje koffie of thee zonder te handwerken, zijn jullie ook van harte welkom.
Het creatief café wordt ook via de nieuwbrief onder uw aandacht gebracht.


Informatie:
Nel Timmerman 0657583378   nel_timmerman@hotmail.com


Wandelen
Elke 1ste maandag van de maand gaan we wandelen.
Bij slecht weer wordt het de 2de maandag. We zoeken elke maand een leuke wandeling uit, de
ene keer wat langer dan de andere keer. En we gaan natuurlijk altijd ergens koffie drinken. Het is
heel leuk om te doen en je komt op plaatsen in de buurt waar je nog nooit bent geweest
Alle leden kunnen meewandelen.
Je krijgt elke maand informatie (zo veel mogelijk per email) over waar we naar toe gaan en hoe
laat we vertrekken. Heb je geen emailadres en je wilt toch meewandelen, bel dan even naar Nel of
Olga.
We vertrekken altijd vanaf de kerk in Kortgene of restaurant “De Brouwerij” in Kamperland.
Wie er is gaat mee.


Informatie:
Nel Timmerman 0657583378   nel_timmerman@hotmail.com
Olga van den Bos 0113 376339   vriesbos@zeelandnet.nl


Bij het wandelen, creatiefcafé en bezoek aan de bioscoop krijg je een aantal dagen
van te voren een herinneringsmail met informatie


Kookclub
De kookclub bestaat uit zes Vrouwen van Nu die met elkaar en voor elkaar koken.
We komen als kookclub vijf tot zes keer per jaar bij elkaar. De gastvrouw zorgt voor het
hoofdgerecht en de overige menugangen worden over de andere leden verdeeld.
Trek gekregen? We helpen u graag om nog een kookclub op te richten.


Informatie
Muriel de Kater 0113 371402   m.dekater.mdk@gmail.com


Gespreksgroep “Ter Sprake”
“Ter Sprake” heeft 2 middaggroepen
Een keer per zes weken komen de leden van deze clubjes om de beurt bij iemand thuis om met
elkaar over een onderwerp van gedachten te wisselen. Meestal wordt het onderwerp door een
van de leden voorbereid. Soms wordt iemand uitgenodigd om over een bepaald onderwerp wat te
vertellen. Na de inleiding volgt dan een discussie. De gespreksgroepen zijn leerzaam: je leert je
mening geven en je leert te luisteren naar de mening van anderen. In de vakantie maken de
groepen een uitstapje.
Er kunnen op dit moment geen nieuwe leden aangenomen worden, maar wil je een nieuwe groep
oprichten, bel of mail dan naar Nel.


Informatie:

Nel Verburg 0113 301254   kaaihoeve@zeelandnet.nl


Boekencirculatie
De deelneemsters van deze groep leveren uiterlijk eind augustus 2 of 3 titels in van boeken die ze
zouden willen inbrengen. Het gaat om boeken die na 2000 zijn uitgegeven. Het mogen ook
vertaalde boeken zijn.
De contactdames maken een keus uit de opgegeven titels.
De boeken worden elke 1ste maandag van de maand doorgegeven.


Informatie:

Engeline Muys 0113 306144   engelinemuys@gmail.com
Sophia de Vries 0113 853859  sophia.deviries@gmail.com


Literatuurclub
Met 8 dames eind maart 2023 gestart.
Het is de bedoeling om iedere 6 a 7 weken allemaal hetzelfde boek te lezen of te luisteren en
daarna met elkaar van gedachten te wisselen over het boek en de schrijver.
De groep is vol ( huiskamergesprekken)


Aanspreekpunt is Marleen van Wolferen. 06-54754715   myvanwolferen@outlook.com


Wil je ook graag bij een literatuur, kook, concertclub of een gespreksgroep, of misschien iets
anders, meld je dan bij Aly Wisse 0651 993871
Wij gaan dan kijken of het een groep of club kan worden.