Voorwoord

Informatie van de Vrouwen van Nu, afdeling Noord-Beveland,
over onze afdeling, interessegroepen, clubjes en algemene zaken.
Het bestuur van de afdeling organiseert bijeenkomsten, excursies en uitstapjes.
De interessegroepen en clubjes organiseren zelf ook allerlei activiteiten. Daarvoor moet u zowel lid
van de afdeling, als van het clubje zijn.
Een informatieboekje over afdeling Noord-Beveland voor leden en nieuwe leden.
De afdeling organiseert door het hele jaar verschillende activiteiten, waar u dan voor uitgenodigd
wordt d.m.v. een mailtje of app (post) .
Bij belangstelling voor onze vereniging kan men twee keer een activiteit bezoeken, zonder dat u lid
hoeft te zijn van de afdeling. Wanneer u lid wilt worden, geef dit dan door aan een van de
bestuursleden. Je kunt ook eerst proeflid worden.
Neem gerust eens een buurvrouw, vriendin of dochter mee naar een van onze activiteiten. Samen
is altijd gezelliger dan alleen.
En gezellig is het bij de Vrouwen van Nu. We ondernemen veel leuke en interessante dingen, zoals
samen fietsen, wandelen, bloemschikken, tuinbezoek, de bioscoop, koken, literatuur, excursies,
museumbezoek en natuurlijk de afdelingsbijeenkomsten.
Wanneer u een idee heeft voor een uitstapje, een activiteit of bijeenkomst, geeft dit dan door aan
een van de bestuursleden.
Vindt u het leuk om in het bestuur te komen, of mee te helpen, laat het ons weten.
Maak gebruik van uw lidmaatschap of meld u aan als lid en geniet van alle activiteiten die voor u,
met u en door u georganiseerd worden.
Alle informatie en foto’s staan ook op onze website:
https://www.vrouwenvannoordbeveland.nl
https://vrouwenvannu.nl/noord-beveland